Bemutatkozás

A Matkó Ügyvédi Iroda a Pécsi Ügyvédi Kamara tagjaként folytat jogi tevékenységet.


A Matkó Ügyvédi Iroda vezetője Boráné dr. Matkó Mária ügyvéd a Pécsi Jogtudományi Egyetem Jogi Karán 1984-ben szerzett diplomát, majd a szakvizsga megszerzését (1986) követően vezető jogtanácsosként folytatott tevékenységet.


Boráné dr. Matkó Mária a gazdasági jog és a munkajog területén is gyakorlati vezetőként egyéb funkciókat ugyancsak betöltött és személyzeti, munkaügyi feladatok mellett igazgatási osztályvezetői feladatokat is ellátott.

Más lényeges területeken úgy, mint csőd, felszámolás és végelszámolás alatt közel 700 gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetésében vett részt. A terület szakértőjeként ma is jogi feladatokat végez különböző felszámoló szervezeteknél.


A Matkó Ügyvédi Iroda tagjaként Boráné dr. Matkó Mária adótanácsadói képesítéssel rendelkezik. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által nyilvántartott (közvetítői névjegyzékben 000708/1-as számú) mediátorként áll a pert elkerülni szándékozók rendelkezésére.

A szakmai tudás folyamatos biztosítása érdekében a JPTE Társasági szakjogász képzés keretében társasági szakjogász diplomát szerzett 2006. évben, majd az ügyfelek szélesebb igényének kielégítését is szem előtt tartva 2007. évben közbeszerzési referensi diploma megszerzésével biztosította szakmai felkészültségét ezen a jogterületen is.


Az ügyvédi iroda vezetője a közel három évtizedes vezető jogtanácsosi-ügyvédi gyakorlatával és a megszerzett szakmai ismereteivel, elsősorban gazdasági jog területén fejti ki tevékenységét. Az egyes jogterületek a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások mindennapi ügyleteivel kapcsolatos kérdésekben nyújt segítséget, többek között belföldi gazdasági társaságok, alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek alapításával, működésével és megszüntetésével összefüggő feladatokra csakúgy, mint a kintlévőségek, követelések iránti igényérvényesítésre, polgári peres- és nemperes eljárások vitelére szakosodott.


Ügyfeleink számára jogi segítségnyújtását elsősorban a Pécs, Törekvés utca 15. szám alatti irodában biztosítjuk. Lehetőség van személyes félfogadásra Pécs, Felsőmalom utca 25. szám alatt alirodában is.


Az ügyvédi iroda szakmai hitvallása az egyes jogterületeken magas fokú szakosodás és a hivatás iránti elkötelezettség.