Jogterületek - Adójog

Boráné dr. Matkó Mária, mint képesített adótanácsadó az egyes ügyletkötésekről (adásvételek, cégalapítás) és annak adójogi hatásáról tájékoztatást ad. Adóhatósági határozatokban foglaltak ellen mind az adóhatóság, mind a bíróságok előtti képviseletet vállalja.


 • Általános adótanácsadás vállalkozásoknak és magánszemélyeknek
 • Jogügyletekhez kapcsolódó adójogi kockázatok feltárása és minimalizálása
 • Illeték-tanácsadás, tanácsadás vagyonátruházás, ajándékozás és öröklés esetén, az adott jogügyletre vonatkozó illeték teherről, mentességek és kedvezmények feltárása (kedvezményezett átalakulás a társaságok részére), adótervezés az illetékkötelezettség körében
 • Adótanácsadás cégfelvásárlások, részesedés megszerzés esetén
 • Adóhatóság előtti képviselet
  • adóellenőrzések
  • végrehajtási eljárások
  • fizetési könnyítésre irányuló eljárások
 • Bíróság előtti képviselet az adóhatóság határozatainak bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben
 • Gazdasági társaságok megalakításához, működtetéséhez, átalakulásához, jogutód nélküli megszűntetéséhez kapcsolódó adó és illeték tervezése.

Konzultációs tanácsadás biztosítunk továbbá a megbízott könyvelőjével, könyvvizsgálójával az ügyek hatékony, gyors és szakszerű ellátásának érdekében, mellyel Ön jelentős költségeket és időt takarít meg.