Jogterületek - Cégjog

Boráné dr. Matkó Mária ügyvédi irodavezető, társasági szakjogászként biztosítja e jogterületen a teljes körű jogi képviseletet. A hatályos társasági törvény, cégtörvény és egyéb jogszabályok alapján elkészíti a társasági okiratokat, átfogó tanácsadás keretében segít kiválasztani a megfelelő társasági formák közül az Önöknek legmegfelelőbb cégformát, eljár a társasági okiratok módosításában, elektronikus cégeljárásban, valamint a cégek törvényes működése érdekében elkészíti a szabályzatokat és a működésükhöz eseti vagy állandó megbízás alapján jogi tanácsot nyújt.


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény valamennyi gazdasági társasági forma esetében megteremtette az elektronikus cégeljárás lehetőségét, amely 2008. július 1. napjától kizárólagos módja a cég- és változásbejegyzési eljárások lefolytatásának.

Az elektronikus cégeljáráson belül a Ctv. által bevezetett új eljárási forma az egyszerűsített cégeljárás, amely gyorsabb és olcsóbb ügyintézést tesz lehetővé a gazdasági társaságok meghatározott csoportja számára.


A Ctv. mellékletét képező szerződésmintákat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján vagy a Letöltés menüpont alatt tekinthetőek meg.


A cégeljárás anyagi jogaként „A gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései adják meg azt a diszpozítiv jogi keretet, melyben az Önök igényének megfelelő társasági szabályokkal tudnak a gazdasági életben a többi taggal, részvényessel a gazdasági célkitűzéseik megvalósításában tevékenykedni.


Nem elegendő a céget „megalapítani” azt működtetni is megfelelően kell, a kötelező szabályzatok elkészítéséhez is segítséget nyújtunk. Fontos, hogy az üzleti partnerek megbízhatóságáról napi információval rendelkezzenek. Hasznos információk a Linkek menü alatt elérhetőek. Különösen figyelmükbe ajánljuk a napi cégadat információt elősegítő honlapok közül a www.e-beszamolo.kim.gov.hu, www.e-cegjegyzek.hu és a www.cegkozlony.hu.