Jogterületek - Csődjog

A Csődtörvény 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2009. szeptember 1-től hatályos módosítása jelentősen megváltoztatta a csőddel kapcsolatos eljárási szabályokat. Célja az volt, hogy biztosítsa a valós csődvédelem mellett a reális adósságrendezési lehetőséget és a vállalkozás újraszervezését az adós számára. A csődeljárás során az adós 90 napos fizetési haladékot (moratórium) kap hitelezőitől, hogy ez alatt előkészítse a reorganizációs megállapodás szakmai és adósságrendezési programját. Míg a korábbi szabályozás csak a lehetőségét biztosította a moratóriumnak, a jelenleg hatályos törvény szerint már – amennyiben a kérelem minden előírásnak eleget tesz – azonnal fizetési haladékot kap, hogy a moratórium alatt egyezségre tegyen kísérletet.


A törvény jelentős változtatásokat vezet be, különösen az eljárásban megszerezhető fizetési haladék vagy annak meghosszabbítása, a hitelezőkkel való egyezségkötési folyamat, a vagyonfelügyelő megnövekedett szerepe és felelőssége, a csődegyezség megkötése, továbbá a sikertelen csődeljárást követő felszámolási eljárás megindulása vonatkozásában.


A szabályozás célja, hogy a reorganizációra, a hitelezőkkel való egyezségkötésre képes és felkészült adós inkább csődeljárás megindításában és az abban való aktív közreműködésben legyen érdekelt, mintsem abban, hogy az adós fizetési képességének megrendülését követően egy hosszabb időtartamú, az adós tevékenységének teljes leépítésével, megszüntetésével járó felszámolási eljárás induljon. A munkahelyek megőrzése és az adós üzleti partnerei bizalmának megtartása, a további piacvesztés megakadályozása is eredménye lehet egy sikeres csődeljárásnak, amelynek részletes eljárási szabályait tartalmazza a Cstv. 7-21/C. §-a.


A nehéz helyzetben lévő gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás megindítását megelőzően a legfőbb szerv hozzájárulását kell kérni. Ezen ülések előkészítésében valamint a csődeljárás iránti kérelmének elkészítésében, a reorganizáció lehetőségének megvalósításában és a csődegyezség megkötésében ügyvédi irodánk jelentős tapasztalatainak nyújtásával közreműködik.