Jogterületek - Mediáció

"Kerüld a pereskedést. Törekedj a kompromisszumra a szomszédokkal, amikor csak lehetséges. Mutass rá, hogy ha papíron nyer is, ténylegesen vesztes, költségekben, időben, kiadásokban. Az ügyvédnek mint békítő félnek nagyobb lehetőségei vannak a jó ügy megteremtéséhez. Ez még mindig elég üzleties." Abraham Lincoln

Mi a mediáció?

A mediáció a vitás kérdések rendezésének alternatív módja. A konfliktusban álló felek képzett, pártatlan szakember segítségével maguk tisztázzák érdekeiket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megállapodáshoz. A mediáció lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy érvényre juttassák érdekeiket. Csak olyan döntés születhet, amely mindkét fél számára elfogadható.

Milyen különbségek vannak a polgári peres eljárás és a mediáció között?


Per Mediáció
Nyilvános, nem bizalmas Bizalmas
Időtartama Bizonytalan (évekig elhúzódhat) Időtartama rövid, általában 1-2 nap
Bírói út igénybevétele - igazságszolgáltatás Mindkét fél számára méltányos és előnyös jogvita kezelése
Ellentétek a jogi eljárások alatt erősödnek Jövőbeni együttműködés fenntartható
Kötelező jogi eljárások betartása Önkéntes az igénybevétele
Pernyertes vagy pervesztes Mindenki nyer és időt, pénzt takarít meg