Jogterületek - Munkajog

A munkaviszony létesítéséhez, módosításához és megszüntetéséhez kapcsolódó jogi feladatokban nyújt az ügyvédi iroda szolgáltatást, a munkáltatói és munkavállalói oldalhoz kapcsolódóan.


Az ügyvédi tevékenység keretében az iroda vállalja:

 • Munkaszerződések készítését, véleményezését
 • Vezető állású munkavállalókkal megkötendő munkaszerződések elkészítése
 • Munkaköri leírások
 • Közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre vonatkozó megállapodások elkészítése, képviselete a közös megegyezéses tárgyalásokon
 • Jogi tanácsadás a felek részére a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan
 • Rendes felmondások elkészítése
 • Rendkívüli felmondások elkészítése
 • Felmondások jogszerűségének vizsgálata, jogérvényesítési lehetőségek bemutatása
 • Peres és peren kívüli képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitákban

Szabályzatok elkészítésében közreműködés keretében vállalja:

 • Kollektív szerződések kidolgozása, felülvizsgálata, véleményezése, módosítása
 • Munkáltató írásbeli utasításainak véleményezése, megfogalmazása, jogszerűségének vizsgálata
 • Szervezeti és működési szabályzat munkajogi és munkaügyi vonatkozásainak kidolgozása, felülvizsgálata, véleményezése, módosítása
 • Szabályzatok felülvizsgálata, véleményezése, módosítása