Jogterületek - Polgári jog

Az Ügyvédi Iroda a gazdasági társaságok és magánszemélyek részére egyaránt vállalja:

 • Öröklési, tartási, életjáradéki, vállalkozási, megbízási és egyéb szerződések, végrendeletek és egyéb okiratok véleményezését és szerkesztését
 • Peres és peren kívüli eljárásokban való képviselet ellátását
 • Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okiratának és módosításának elkészítése, az illetékes megyei bíróságok előtti nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviseletük ellátását.


Általános jogi képviselet a követelések érvényesítése körében

 • Ügyvédi fizetési felszólítások
 • Fizetési meghagyások (elektronikus)
 • Perek vagy felszámolási eljárások  megindítása előtti  utolsó felszólítások
 • Per megindítását megelőző Pp.121/A. §-a szerinti jogvita peren kívüli előzetes egyeztetetési felhívások elkészítését, illetve annak eredménytelensége esetén kereset benyújtását
 • Szavatossági, jótállási és kártérítési ügy intézése, továbbá a szerződésszegés esetén szükséges intézkedések megtétele

Szerződések készítése körében

 • Adásvételi, ajándékozási és csereszerződés
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződés
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződés
 • Biztosítási ügy
 • Kölcsönszerződés
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés
 • Megbízási szerződés