Jogterületek - Társasági jog

Boráné dr. Matkó Mária társasági szakjogászként működik közre gazdasági társaságok alapításában.

Társasági jogvitákkal kapcsolatos peres eljárásokban való jogi képviselet (taggyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása, tag kizárása), valamint törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése.


Jogi képviselet ellátása társasági jogi jogviták esetén:

 • a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) között, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvitában
 • a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági okiratokkal (társasági szerződéssel, alapszabállyal) kapcsolatban, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvitákban
 • a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata során peres képviseletében

Irodánk szolgáltatásai közé tartozik hiteles cégkivonatok, cégmásolatok beszerzése, mérlegek lekérése, a Cégbírósági iratokról hiteles másolat kérése. Az Iroda rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz szükséges jogosultságokkal.


Társaságok alapítása, társasági okiratok módosítása

 • Egyszerűsített cégeljárásban szerződésminta alkalmazásával 1 órán belül már tevékenységet folytató vállalkozása működhet
 • Szerződésminta alkalmazását követően is lehetőség van bővített társasági okirat elkészítésére a bejegyzést követően

Ügyvédi Iroda közreműködik

 • Elismert vállalatcsoportként eljárásokban való működés bejegyzése iránti
 • Vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások és átalakulások jogi támogatásában
 • Tőkeemelés, tőkeleszállítás
 • Teljes körű jogi átvilágítás
 • Tagok, részvényesek közötti szindikátusi szerződések készítésében
 • Üzletrész és részvény adásvételében
 • A társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági Ügyrendjeinek elkészítésében

Az egyes cégformákra vonatkozó szerződésminták a Letöltés menüpont alatt megtekinthetőek.