Jogterületek - Végrehajtás

Az Ügyvédi Iroda a követelések végrehajtási eljárás keretében történő érvényesítésében nyújt Önnek segítséget. Amennyiben Önnek jogerős ítéleten, fizetési meghagyáson vagy közjegyzői okiraton alapuló követelése van és a végrehajtási költségek előlegezésének sincs akadálya, abban az esetben kezdeményezzük a végrehajtási lap vagy végrehajtási záradék kibocsátását.


Végrehajtási eljárás során különböző költségek merülnek fel, melyeket a végrehajtás kérő előlegezi meg:

  • Végrehajtás megindításakor fizetendő illeték
  • Végrehajtó költségének előlegezése
  • Szakértő becsüs díja
  • Árverés nyilvános közzétételének a költsége

A gazdálkodó szervezetek esetében megvizsgáljuk, hogy a társaság időközben nem került-e felszámolás alá, mert ebben az esetben már kizárólag a felszámolás keretében történhet az igény érvényesítése.


Az ügyvédi iroda közreműködik:

  • Végrehajtási eljárás megindításában
  • Végrehajtási eljárásban a felek személyében bekövetkezett változások (jogutódlások)bejelentésében
  • Végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti eljárásban
  • Végrehajtási kifogások benyújtásában
  • Végrehajtási eljárásban a megbízó teljes körű képviseletében