Munkajog

A munkaviszony létesítéséhez, módosításához és megszüntetéséhez kapcsolódó jogi feladatokban nyújt szolgáltatást, a munkáltatói és munkavállalói oldalhoz is kapcsolódóan.

Az ügyvédi tevékenység keretében vállalja:

 • Munkaszerződések készítését, véleményezését
 • Vezető állású munkavállalókkal megkötendő munkaszerződések elkészítése
 • Munkaköri leírások
 • Közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre vonatkozó megállapodások elkészítése, képviselete a közös megegyezéses tárgyalásokon
 • Jogi tanácsadás a felek részére a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódóan
 • Felmondások jogszerűségének vizsgálata, jogérvényesítési lehetőségek bemutatása
 • Peres és peren kívüli képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitákban

 

Szabályzatok elkészítésében, közreműködés keretében vállalja:

 • Kollektív szerződések kidolgozása, felülvizsgálata, véleményezése, módosítása
 • Munkáltató írásbeli utasításainak véleményezése, megfogalmazása, jogszerűségének vizsgálata
 • Szervezeti és Működési szabályzat munkajogi és munkaügyi vonatkozásainak kidolgozása, felülvizsgálata, véleményezése, módosítása
 • Egyéb szabályzatok felülvizsgálata, véleményezése, módosítása