Polgári jog

Ügyvédi feladatok ellátása az alábbi jogterületeken, magánszemélyek és vállalkozások részére eseti vagy állandó megbízás keretében:

 • Vállalkozási, megbízási, egyéb szerződések és okiratok véleményezését
 • Peres és peren kívüli eljárásokban való képviselet ellátását
 • Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okiratának és módosításának elkészítése, az illetékes bíróságok előtti nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviseletük ellátását

 

Általános jogi képviselet:

 • Ügyvédi fizetési felszólítások
 • Fizetési meghagyások
 • Perek vagy felszámolási eljárások megindítása előtti  utolsó felszólítások
 • Per megindítását megelőző jogvita peren kívüli előzetes egyeztetetési felhívások elkészítését illetve eredménytelenség esetén a kereset benyújtása
 • Szavatossági, jótállási és kártérítési ügy intézése, továbbá a szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele

 

Szerződések készítése körében

 • Adásvételi, ajándékozási és csereszerződés
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződés
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződés
 • Társasház létesítő okirat, SZMSZ, házirend
 • Biztosítási ügy
 • Kölcsönszerződés
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés, öröklési szerződés