Társasági jog

Társasági szakjogászként közreműködik gazdasági társaságok alapításában.

Társasági jogvitákkal kapcsolatos peres eljárásokban (taggyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása, tag kizárása), valamint törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezésében való jogi képviselet.

Társaságok alapításában, társasági okiratok módosításában, ügyrendek elkészítésében:

Elismert vállalatcsoportként való működés bejegyzése

Vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások és átalakulások

Tőkeemelés, tőkeleszállítás

Teljes körű jogi átvilágítás

Tagok, részvényesek közötti szindikátusi szerződés

Üzletrész és részvény adásvétele

A társaság Igazgatóság és Felügyelőbizottság Ügyrendje

Jogi képviselet ellátásában:

a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) között, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvitában

a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági okiratokkal (társasági szerződéssel, alapszabállyal) kapcsolatban vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvitákban

a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata során a peres képviseletében

Az eseti megbízásokon kívül a napi rendszeres jogi problémák, feladatok ellátásában megbízottként közreműködik, átalány megbízási díjért a jogi feladatok szakszerű ellátásában.