Végelszámolás

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszüntetése nem kis feladat, különös figyelemmel az igen szigorú törvényi előírásokra, határidőkre. A társaságok végelszámolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság a hitelezőit 100 %-ban ki tudja elégíteni és fennállnak a törvényi feltételek. Nem dönthet a társaság a fentiek alapján a végelszámolási eljárás megindításáról, ha fizetésképtelen, azaz a vagyona nem fedezi a társaság tartozásait, kötelezettségeit. A végelszámolással szemben ebben az esetben a felszámolás elsőbbséget élvez, annak minden negatív következményével együtt.

 A végelszámolási eljárásnak részletes szabályai 2018. július 1. napjától jelentősen módosultak. Az egyszerűsített végelszámolás szabályai jelentősen változtak ezen időponttól.

A társaságok végelszámolás útján (jogutód nélkül) két módon szűnhet meg:

normál végelszámolás (Cégtörvény előírásai alapján)

egyszerűsített végelszámolás útján (feltételek fennállása és betartása esetén)

Egyszerűsített végelszámolás lehetősége és annak feltételei:

  • ha a cég nem kötelezett könyvvizsgálatra
  • az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően be kell jelenteni az adóhatósághoz, amely automatikusan értesíti a cégbíróságot majd az a Cégközlönyben a közleményt közzéteszi
  • ha a legfőbb szerv az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését határozta el, a cég a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles azt az adóhatóságnak bejelenteni, amelyről az adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton értesíti
  • az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot
  • a cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére elfogadott vagyonfelosztási javaslatot továbbá a határozatot (jogszabályban meghatározott iratminta alkalmazásával)

 

A tulajdonosok döntése (legfőbb szerv) alapján közreműködik a számviteli szolgáltatást végzőkkel a cég jogutód nélküli megszűntetésében, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.