Végrehajtás

A végrehajtási eljárás keretében történő igény érvényesítésében nyújt Önnek segítséget. Amennyiben Önnek jogerős ítéleten, fizetési meghagyáson vagy közjegyzői okiraton alapuló követelése van és a végrehajtási költségek előlegezésének sincs akadálya, abban az esetben kezdeményezzük a végrehajtási lap vagy végrehajtási záradék kibocsátását.

 

Végrehajtási eljárás során különböző költségek merülnek fel, melyeket a végrehajtás kérő előlegezi meg:

– Végrehajtás megindításakor fizetendő illeték

– Végrehajtó költségének előlegezése

– Szakértő, becsüs díja

– Árverés nyilvános közzétételének a költsége

 

A gazdálkodó szervezetek esetében megvizsgálja, hogy a társaság időközben nem került-e felszámolás alá, mert ebben az esetben már kizárólag a felszámolás keretében történhet az igény érvényesítése.

 

Az ügyvédként közreműködik:

  • Végrehajtási eljárás megindításában
  • Végrehajtási eljárásban a felek személyében bekövetkezett változások (jogutódlások) bejelentésében
  • Végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti eljárásban
  • Végrehajtási kifogások benyújtásában
  • Végrehajtási eljárásban a megbízó (Adós vagy Hitelező) teljes körű képviseletében