Jogterületek - Felszámolás

A hatályos Csődtörvény alapján:

  • Adósok fizetésképtelensége esetén a felszámolási kérelem benyújtása, a nemperes eljárásban a megbízók képviselete
  • Felszámolások közzétételének figyelése
  • Hitelezői igények határidőben történő bejelentése
  • Felszámolási eljárás során a hitelezők érdekében létrehozandó választmányban képviselet ellátása
  • Felszámoló szervezetek és a hitelezők Cstv. 40.§-ában biztosított megtámadási keresetekkel indított perekben képviselet, a felszámolási és hitelezői vagyon visszakövetelésének biztosítására, a szerződések érvénytelensége, jogellenes kifizetések iránt indított perek végig vitelével
  • Felszámolási egyezség esetén adós és hitelezők képviselete

Az ügyvédi iroda a csődtörvény gyakorlati alkalmazásában, a felszámolások területén szerzett közel másfél évtizedes felszámoló biztosi szakmai gyakorlati háttérrel áll rendelkezésre. Amennyiben a hitelezők követeléseik behajtása során az adósaik ellen felszámolási eljárást kívánnak indítani és ezen érdekeik szem előtt tartásával kívánják az egész felszámolás folyamatát végig kísérni, úgy mint például a választmány megalakításától a hitelezői igény bejelentéséig, kifogások benyújtása és az értékesítések nyomon követése. Mindezekkel biztosítjuk – a törvény keretei között – a hitelezői igények megfelelő érvényesítését.


Az eljárási és anyagi jogi határidők e jogterületen is betartandóak, példálózó jelleggel az alábbi határidőkre hívjuk fel az Önök figyelmét, amennyiben a felszámolási eljárás során hitelezőként vesznek részt.

Hitelezői igénybejelentés Határidőben cégközlönyi közzétételtől számított 40 napon belül a Cstv.28.§.(2) f)
Jogvesztő igény–bejelentési határidő Cégközlönyi közzétételtől számított 180 nap
Kifogás benyújtása 8 napon belül a Cstv.51.§.
Felszámolási egyezség Zárómérleg benyújtásáig Cstv. 41.§.
Értékesítések megtámadása 30 napos jogvesztő határidő Cstv. 49.§.(5)