Ingatlanjog

Egyéni ügyvédként – a TAKARNET használatára jogosultként- biztosítja a tulajdoni lapok elektronikus beszerzését.

 

Az ingatlanügyletekhez kapcsolódó jogi tevékenységei:

 

  • Adásvételi szerződések (elő és végleges szerződések), csereszerződések, ajándékozási szerződések, egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok szerkesztése
  • Szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás) belterületbe vonás
  • Közös tulajdon megszüntetése
  • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedélyek beszerzése
  • Tartási, öröklési és életjáradéki szerződések
  • Kölcsön és jelzálogszerződések
  • Bérleti, használati és egyéb szerződések szerkesztése
  • Képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban
  • Társasház alapítása, meglévő alapító okirat módosítása, valamint Szervezeti és Működési szabályzat, Házirend elkészítése

 

Az ügyletek megkötése során mindkét fél érdeke képviselve van. A Polgári Törvénykönyv alapján és a kialakult gyakorlat szerint:

– Az eladó viseli az átadással és az ingatlannyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

– A vevő viseli a szerződéskötési költségeket (ügyvédi munkadíj) a visszterhes vagyonátruházási illetéket, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit. A felek közös megegyezés alapján eltérhetnek a fenti költségviselési szabályoktól.

 

Az ügyletek biztonságához kapcsolódó letétek (foglaló, vételárelőleg) kezelését is letéteményes ügyvédként vállalja.