Felszámolás

A hatályos Csődtörvény alapján vállalja:

  •  Adósok fizetésképtelensége esetén a felszámolási kérelem benyújtása, a nemperes eljárásban a megbízók képviselete
  •  Felszámolások közzétételének figyelése
  •  Hitelezői igények határidőben történő bejelentése 
  •  Felszámolási eljárás során a hitelezők érdekében létrehozandó választmányban képviselet ellátása
  • Felszámoló szervezetek és a hitelezők Cstv. 40.§-ában biztosított megtámadási keresetekkel indított perekben képviselet, a felszámolási és hitelezői vagyon visszakövetelésének biztosítására, a szerződések érvénytelensége, jogellenes kifizetések iránt indított perek végigvitelével
  • Felszámolási egyezség esetén az adós vagy a hitelezők képviselete

 

A csődtörvény gyakorlati alkalmazásában, a felszámolások területén szerzett közel 25 éves felszámolóbiztosi szakmai gyakorlattal rendelkezik. Amennyiben a hitelezők követeléseik behajtása során, az adósaik ellen felszámolási eljárást kívánnak indítani és ezen érdekeik szem előtt tartásával kívánják az egész felszámolás folyamatát végigkísérni, a választmány megalakításától a hitelezői igény bejelentéséig, kifogások benyújtása és az értékesítések nyomon követésében jogi képviselőként eljár.

Az eljárási és anyagi jogi határidők e jogterületen is betartandók. Az az alábbi főbb határidőkre hívjuk fel az Önök figyelmét, amennyiben a felszámolási eljárás során hitelezőként vesznek benne részt.

Hitelezői igénybejelentés                              A Cégközlönyi közzétételtől számított 40 napon belül  Cstv.28.§ (2) f)

Jogvesztő igénybejelentési határidő             A Cégközlönyi közzétételtől számított 180 nap

Kifogás benyújtása                                        15 napon belül  Cstv.51.§

Felszámolási egyezség                                  A Zárómérleg benyújtásáig Cstv. 41.§

Értékesítések megtámadása                           30 napos jogvesztő határidő Cstv. 49.§ (5)